Om denna tjanst

Om denna tjänst

Följande information gäller bara den del av KK-stiftelsens webbplats (portal.kks.se) som hanterar elektroniska ansökningar och rapportering.

Cookies

En cookie är en textfil som sparas på din dator och som används för att lagra eller transportera information mellan datorn och en server. Den här tjänsten använder så kallade sessioncookies för att kunna skilja mellan flera olika inloggade personer. Sessionscookies försvinner från din dator när du stänger webbläsaren.

Javascript

Javascript måste vara påslaget i din webbläsare för att se vissa animationer eller för att markören automatiskt skall placeras i rätt formulär. De allra flesta användare som surfar har JavaScript automatiskt påslagen. Läs mer om hur man slår på/av JavaScript i olika webbläsare.

Samtycke till behandling av personuppgifter

KK-stiftelsens tjänst för elektroniska ansökningar och rapportering behandlar alla uppgifter som besökaren lämnar med automatisk databehandling. Ändamålet med databehandlingen är KK-stiftelsens verksamhet avseende administration, informationsspridning samt statistisk undersökning och -analys. Det kan även omfatta informationsspridning till forskarsamhället, näringslivet, allmänheten och media. Personupppgifter, dock inte personnummer och annan eventuell känslig information, kan komma att göras tillgängliga på Internet till exempel på vår webbplats www.kks.se. Den person som registrerar sig hos KK-stiftelsen genom denna tjänst ger härmed sitt samtycke till att ovan nämnda databehandling sker, innefattande men inte begränsat till hantering av personuppgifter. KK-stiftelsen kommer inte att överlåta register med personuppgifter till tredje man, utan enbart använda uppgifterna i den egna verksamheten, och inom ramen för våra uppdrag.

SSL, kryptering

Den här tjänsten använder kryptering (SSL) för de sidor som hanterar användarnamn och lösenord. Kryptering används bland annat för att internettrafik inte ska kunna avlyssnas. Om det står https:// i webbsidans adress istället för det "normala" http:// så används SSL-kryptering vid hämtningen.

Automatisk utloggning

Efter 20 minuters inaktivitet på tjänsten blir du automatiskt utloggad, spara därför din ansökan eller rapport ofta. Annars förlorar du dina ändringar.

Webbläsare

Vår webbplats fungerar bra i moderna webbläsare, som stöder webbstandarder satta av W3C. Moderna webbläsare är:

KK-stiftelsen - Portalen
E-post: info@kks.se
Om denna tjänst Om ansökan och hjälp